Προϊόντα

Cwork - Δίκτυο Επαγγελματικής Ψηφιακής Συνεργασίας

Προϊόν

Το Cwork είναι η ευέλικτη και εύκολα διαχειρίσιμη πλατφόρμα  Εταιρικής Κοινωνικής Δικτύωσης της Collectives, που παρέχει ισχυρή και ασφαλή, πολυεπίπεδη ψηφιακή συνεργασία και οργανωμένη επικοινωνία,  σύμφωνα με τις δικές σας επιχειρησιακές  ανάγκες.

Ιδανική για μεγάλους Οργανισμούς που εκτείνονται σε πολλά κτίρια ή και ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο ψηφιακής συνεργασίας, με τις ελάχιστες δυνατές μετακινήσεις, παρέχοντας πολυκαναλικές δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των μελών του επαγγελματικού δικτύου.

Στο κέντρο του  επιχειρησιακού κοινωνικού δικτύου τοποθετείται ο άνθρωπος με το προσωπικό Social User Profile. Γύρω από κάθε μέλος του δικτύου αναπτύσσονται οι ευκολίες ψηφιακής συνεργασίας που ικανοποιούν τις ανάγκες του, και του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά ψηφιακά με όλο τον Οργανισμό, και όλα τα  γεγονότα που αφορούν στην  εργασία του.

Συγκεκριμένα κάθε χρήστης μπορεί, αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας του Cwork, να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του Οργανισμού με τον τρόπο που κάθε φορά προκρίνει ως τον πλέον πρόσφορο, διαλέγοντας ανάμεσα στο chatting, τα προσωπικά μηνύματα, τις ειδοποιήσεις «post it» ή ακόμα και τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης (video conference).

Την ίδια στιγμή αποκτά τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να οργανώσει ψηφιακά από τις υποθέσεις και τα έγγραφα του -αποθηκεύοντας όλα τα data και τα αρχεία του στο cloud box της εφαρμογής-, μέχρι τις τηλεφωνικές του επαφές μέσω του module «Μητρώο Κλήσεων».

Με αυτόν τον τρόπο, το Cwork μετασχηματίζει καθημερινές λειτουργίες που εκτελούνται στον Οργανισμό, σε ψηφιακά μοντέλα συνεργασίας. Οι κλασσικές ροές εργασίας, η κουλτούρα  και  η  άυλη  περιουσία  του Οργανισμού μετατρέπονται  σε κεφάλαιο μέσα από τη διασύνδεση των  μελών  του  επιχειρησιακού δικτύου μεταξύ τους, αλλά  και με την επιχειρησιακή γνώση, επιλεκτικά, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των συμμετεχόντων.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-pa για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).

Σε συνδυασμό με το Cwork TCM προσφέρει την απόλυτα εμπειρία διαχείρισης της ψηφιακής ζωής ενός Φορέα, τόσο στο σκέλος της εξωστρέφειας, όσο και σε αυτό της εσωτερικής λειτουργίας, αποτελώντας μέσα από διαδικασίες SSO το κέντρο του Οργανισμού.