Προϊόντα

Document Management

Προϊόν

Το document management της Collectives καθιστά δυνατή την ψηφιακή πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, προσφέροντας μία σύγχρονη, φρέσκια και άκρως παραγωγική προσέγγιση στην παραδοσιακή έννοια των ΣΗΔΕ (Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων).

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής ανάγκης πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων με τις σύγχρονες απαιτήσεις ψηφιακής διαχείρισης, όχι μόνο εγγράφων αλλά και υποθέσεων.

Με το Document Management της Collectives μπορείτε να πρωτοκολλήσετε εισερχόμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί στο Φορέα σας σε hard copy και στη συνέχεια να τα διακινήσετε και να τα διαχειριστείτε ψηφιακά. Μπορείτε να δημιουργήσετε το απαντητικό έγγραφο μέσα από το σύστημα και να το διακινήσετε ηλεκτρονικά στους επόμενους υπογράφοντες για να το υπογράψουν και αυτοί ψηφιακά. Έχετε, ωστόσο, τη δυνατότητα πριν φτάσετε στο σκέλος των υπογραφών να διακινείτε το έγγραφο ψηφιακά μεταξύ των εμπλεκόμενων, με ταυτόχρονο δικαίωμα επεξεργασίας του από όλους, που μέσω του διακριτού “versioning” που τηρείται, κάνει τη συνεργασία σας αμεσότερη, αποτελεσματικότερη και πιο γρήγορη, γλιτώνοντας σας από τα αλλεπάλληλα μπρος-πίσω του εγγράφου για μικροδιορθώσεις, αφού όλοι βλέπουν ανά πάσα στιγμή τι έχει επεξεργαστεί ο συνάδελφος τους.

Κι όλα αυτά χωρίς τις αλυσίδες των «προκάτ σκληρών» ροών εργασίας που μοιάζουν γραμμένες σε μάρμαρο αλλά με την παραδοχή ότι ο χρήστης γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους πως να κάνει τη δουλειά του.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθνετικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-PA για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).

To document management της Collectives μπορεί να διατεθεί και ως πρόσθετο module του Δικτύου Επαγγελματικής Ψηφιακής Συνεργασίας – Cwork, ανοίγοντας νέες καινοτόμες δυνατότητες ψηφιακής συνεργασίας στη διαχείριση εγγράφων και υποθέσεων.

Τέλος, συνδυαζόμενο με το Collectives TCM παρέχει την απόλυτη δυνατότητα ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού σας τόσο στο σκέλος της εξυπηρέτησης όσο και σε αυτό της εσωτερικής λειτουργίας.