Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Μέλη με σημαντική εμπειρία είκοσι και πλέον ετών στη διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση τμημάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Βασικός μέτοχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι ο κ. Ευάγγελος Πορής, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διοίκηση εταιρειών ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

Στα τμήματα της εταιρείας επικεφαλείς είναι καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.