η COLLECTIVES με μια ματιά

Collectives S.A.

Η Collectives S.A. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών στην παραγωγή και εφαρμογή λύσεων τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας. Εστιάζουμε τη δράση μας στην ανάπτυξη Web Software σε μεγάλους οργανισμούς και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η συνεχής επένδυση της Collectives σε υποδομές R&D εξασφαλίζει την παροχή καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Εναρμονίζουμε το επιχειρησιακό περιβάλλον με τις υφιστάμενες δυνατότητες και συνδέουμε τους πελάτες μας με το μέλλον του ψηφιακού κόσμου που, καθώς αλλάζει συνεχώς, αλλάζει και τον κόσμο γύρω μας.

Οι άνθρωποι μας είναι το μεγάλο πλεονέκτημα μας. Συνθέτουμε ομάδες έμπειρων στελεχών με καθοριστική συμμετοχή σε πλήθος μεγάλων έργων πληροφορικής και νέων επιστημόνων με υψηλή επιστημονική κατάρτιση. Οι εργαζόμενοι στην Collectives είναι σε μεγάλο ποσοστό κάτοχοι μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων σπουδών στο αντικείμενο εργασίας τους. Επενδύουμε αδιάκοπα στην επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων μας, για να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Παράλληλα, εμμένουμε στην εφαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων που υλοποιούμε. Η Collectives είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για τις επιχειρησιακές της λειτουργίες, κατά ISO 27001 για την ασφάλεια στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη Software, κατά ISO 20000-1 για τη διαχείριση παροχής υπηρεσιών και κατά ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Δίνουμε έμφαση στις υπηρεσίες Project Management βασισμένες στα PMI Standards για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε εντός των στόχων που καλούμαστε να επιτύχουμε.
Στην Collectives δεσμευόμαστε να παραδίδουμε το αποτέλεσμα της λειτουργίας του λογισμικού που αναπτύσσουμε, δεν περιοριζόμαστε απλά στο Software Development.

 

collectives

Το Προσωπικό μας

Ακαδημαϊκά Προσόντα

Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακό Τίτλο

Διδακτορικό Δίπλωμα

Μερικοί από τους πελάτες μας