Υπηρεσίες

IT Service Management (ITSM)

Η προσήλωση της Collectives στον πελάτη δεν σταματά με την παράδοση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των προϊόντων – έργων.

Είναι μια διαρκής διαδικασία που εκτείνεται και μετά την πώληση έτσι ώστε οι πελάτες της να εκμεταλλεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πληροφορικά τους συστήματα.

itΗ Collectives παρακολουθεί συνεχώς την ικανοποίηση των πελατών της και εξετάζει τις συστάσεις, τις απαιτήσεις και τις προτάσεις τους και στη συνέχεια τις χρησιμοποιεί για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης των υπηρεσιών της.

Η Collectives διατηρεί μια ομάδα υψηλού επιπέδου όπου όλοι γνωρίζουν τη σημασία των ενεργειών τους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών και της ευημερίας της εταιρείας.

Η Collectives εφαρμόζει μια δομημένη διαδικασία για την ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, εντοπίζει, σχεδιάζει, εισάγει, ελέγχει και βελτιώνει συνεχώς όλες τις διαδικασίες που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η μεθοδολογία Διαχείρισης Υπηρεσιών (Service Management Methodology) βασίζεται στις απαιτήσεις για ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ISO 20000-1 καθώς επίσης και στις βέλτιστες και ολοκληρωμένες πρακτικές που περιγράφονται στη βιβλιογραφία του ITIL (Information Technology Infrastructure Library).