Υπηρεσίες

Project Management

Μεγάλο πλήθος μικρών και μεγάλων έργων πληροφορικής είναι γνωστό ότι αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους, λόγω έλλειψης αποτελεσματικών υπηρεσιών Project Management.

prj mngr1

 Σε αρκετές περιπτώσεις οι Οργανισμοί συγχέουν λειτουργίες Operations με τις λειτουργίες Project Management. Επίσης, συχνά οι Οργανισμοί αναθέτουν σε «εσωτερικούς» Project Managers την υλοποίηση των έργων, χωρίς να τους διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ή χωρίς οι Project Managers να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Η Collectives προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων πληροφορικής, μεγάλης κλίμακας, που στοχεύουν στην επιτυχή υλοποίηση των έργων και την επίτευξη των στόχων του προϊόντος που παράγει κάθε έργο.

prj mngr2

Οι υπηρεσίες μας αφορούν στο σύνολο των διεργασιών διαχείρισης έργων: Initiation – Planning and Design – Execution – Monitoring & Controlling – Closing. Επικεντρώνουμε τις υπηρεσίες μας στην επίτευξη των στόχων του “Triple Constraint” Scope – Cost – Time, προσηλωμένοι πάντοτε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

prj mngr3 Με εμπειρίες υλοποίησης εκατοντάδων έργων πληροφορικής, η Collectives προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλων έργων τεχνολογίας με εγγυημένο αποτέλεσμα.