Προϊόντα

Cwork TCM (Ticket Collaboration Management)

Προϊόν

Το Cwork TCM είναι ένα πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης που εξασφαλίζει τον μέγιστο ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα σας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, μειώνοντας -μεταξύ άλλων- τις επισκέψεις στα σημεία εξυπηρέτησης ενός Οργανισμού σε ποσοστό έως και 40%.

Πολλαπλές πηγές εισόδου όπως το τηλέφωνο, το διαδίκτυο, το γκισέ, το mail, το fax ή μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα καταλήγουν σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων που έχουν ψηφιοποιηθεί, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πάγιο αίτημα και μια διαρκή ανάγκη των εκπροσώπων εξυπηρέτησης κάθε Οργανισμού.

Εκμεταλλευόμενο τη συσσωρευμένη γνώση που διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό κάθε Φορέα, μετατρέπεται στο απόλυτο εργαλείο ψηφιακής εξυπηρέτησης του κοινού και ψηφιακής οργάνωσης της εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού σας, δρομολογώντας τις ψηφιοποιημένες αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσιακή μονάδα που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση τους, με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, χωρίς να μεσολαβεί χρόνος ή/και ανθρώπινο χέρι.

Ακολουθώντας τα πρότυπα του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, δίνει στον καθ’ ύλην αρμόδιο προϊστάμενο τη δυνατότητα χρέωσης μιας υπόθεσης -που έχει εισαχθεί ψηφιακά- σε υπαλλήλους του τμήματός του, με βάση πολλαπλούς κανόνες και στη συνέχεια την ψηφιακή παρακολούθηση της.

Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας και το πάτημα ενός κουμπιού, η απάντηση δημοσιεύεται στο προσωπικό αποθετήριο του πολίτη, μέσα από το οποίο ο τελευταίος μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλο το ιστορικό εξυπηρέτησής του.

Και αν μέσα από τις παραπάνω δυνατότητες η εξυπηρέτηση γίνεται γρήγορα και εύκολα ψηφιακή, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία αναφορών και στατιστικών δεδομένων γίνεται και μετρήσιμη.

Η πολιτική και διοικητική ηγεσία καθορίζουν με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος τους στόχους τους (SLA, επίπεδα εξυπηρέτησης, ημερήσιος φόρτος εργασίας ανά υπάλληλο ή/και υπηρεσιακή μονάδα κ.α.) και μέσα από την αξιοποίηση έξυπνων και εξειδικευμένων δεικτών (KPIs) αποκτούν μετρήσιμα και αξιόπιστα στοιχεία που τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν αλλά και να επανακαθορίσουν την οργάνωση του έργου της εξυπηρέτησης.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-2 TaxisNet για τους πολίτες και OAuth-pa για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).

Το Cwork TCM διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας μας, παρέχοντας “modules” που αναβαθμίζουν τη λειτουργία τους (CRM, CTI, Report Generator, γνωσιακή βάση δεδομένων με χρήση FAQs για εξυπηρέτηση σε πρώτο επίπεδο ακόμα και από ανειδίκευτους call center agents, κ.α.).

Το γεγονός αυτό, μετατρέπει το Cwork TCM στην καρδιά του συστήματος πολυκαναλικής ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.

Παράλληλα το τεκμηριωμένο API του, καθιστά εφικτή την επικοινωνία του και ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα συστήματα, ενώ η υφιστάμενη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων και το αποθετήριο του GOV.gr, επιτρέπει το συγκερασμό της υποχρέωσης υπαγωγής όλων των ψηφιακών υπηρεσιών στο GOV.GR, με την ανάγκη κάθε Φορέα να προχωρήσει αυτοτελώς στον ψηφιακό του μετασχηματισμό.