Υπηρεσίες

Application Monitoring

Οι κλασσικές υπηρεσίες υποστήριξης που επιλέγουν οι περισσότεροι Διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν σε Systems Monitoring και Network Monitoring.

Τις υπηρεσίες αυτές παρέχουμε και εμείς. Στην Collectives ,όμως, πιστεύουμε ότι η υγεία των υποδομών Data Center και Network Center δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που εξασφαλίζει την ομαλή ροή των επιχειρησιακών λειτουργιών. Προχωρούμε ένα βήμα πιο πέρα. Προσφέρουμε υπηρεσίες Application Monitoring για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρησιακών εφαρμογών σας και όχι μόνο των επενδύσεων σε hardware και δικτυακές συσκευές.

Εγκαθιστούμε software agents δικής μας παραγωγής στα συστήματά σας και παρακολουθούμε για εσάς διαρκώς τη ζήτηση και προσφορά των υπηρεσιών που προσφέρουν, και τους κρίσιμους παράγοντες καλής λειτουργίας των συστημάτων. Με το σύστημα ειδοποιήσεων σας ενημερώνουμε για κάθε «οριακή» συμπεριφορά των συστημάτων, την στιγμή που συμβαίνει. Στατιστικά παραγωγής αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος των εφαρμογών σας και την πρόληψη ανεπιθύμητης παύσης παροχής των υπηρεσιών σας. Οθόνες παρακολούθησης της απόδοσης παρέχονται στους διαχειριστές ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασης των κεντρικών υποδομών.