Υπηρεσίες

Telecoms Software

Η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για τηλεπικοινωνιακές υποδομές αποτελεί έναν από τους τομείς εξειδίκευσής μας.

Αναπτύσσουμε συστήματα Telecoms CDR Billing and Presentment για Οργανισμούς με μεγάλο πλήθος εργαζομένων και τμημάτων. Προσφέρουμε υπηρεσίες μητρώου κλήσεων ανά εργαζόμενο, με απεριόριστη ιστορικότητα, για τα πιο διαδεδομένα τηλεφωνικά κέντρα των μεγάλων οργανισμών (π.χ. Avaya, Cisco, κ.α.).

Αναπτύσσουμε ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης και παρουσίασης δεδομένων των εγκατεστημένων Call Center συστημάτων, μεγάλης κλίμακας με τεχνολογίες WEB 2.

Προσφέρουμε υπηρεσίες εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων και Call Center Asterisk για Οργανισμούς κάθε μεγέθους και παραγωγικού αντικειμένου.

Διευρύνουμε τις δυνατότητες των υφισταμένων συστημάτων τηλεφωνικής επικοινωνίας πέρα από το όριο που εξασφαλίζει το συνοδευτικό λογισμικό του κατασκευαστή, με ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας και πλήθος ευκολιών που δίνουν στις υφιστάμενες επενδύσεις σας νέα αξία.