Υπηρεσίες

Professional Services

Τα συστήματα πληροφορικής έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής.

Η υποστήριξη του κύκλου ζωής διασφαλίζει ότι το σύστημα πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις αξιοπιστίας, χρηστικότητας, συντήρησης και ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Επιπλέον, η υποστήριξη του κύκλου ζωής διευκολύνει τον εντοπισμό ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων και την λειτουργική αξιοπιστία κατά τη φάση ανάπτυξης του συστήματος.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του κύκλου ζωής βελτιώνουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος των πελατών, αυξάνουν τα έσοδα και μειώνουν το κόστος που προκύπτει από τις υπηρεσίες παραγωγής και υποστήριξης μετά την πώληση. Υπάρχουν συνήθως 5 φάσεις που ξεκινούν με την ανάλυση και τη συλλογή απαιτήσεων και τελειώνουν με τη συντήρηση του συστήματος και την υποστήριξη μετά την πώληση.

prof serv

Οι εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες της Collectives παρέχουν υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συστημάτων πληροφορικής. Οι επαγγελματίες της εταιρείας εφαρμόζουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά προγράμματα υποστήριξης, όπως συντήρηση του συστήματος και προγράμματα λειτουργίας, για ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Η Collectives συνδυάζει έτοιμα προϊόντα, που δημιουργήθηκαν από την εταιρεία, και επαγγελματικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα των τεχνολογικών και λειτουργικών υπηρεσιών και είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.