ISO 14001:2015 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ISO 14001:2015 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επιχείρησή μας αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος.

Στη κατεύθυνση αυτή έχει θέση σε λειτουργία ένα καταγεγραμμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 14001, έτσι ώστε οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία ή για την εταιρεία να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον. 

Σκοπός του συστήματος είναι η λειτουργία της εταιρείας να ξεπερνά τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  έτσι ώστε  να λειτουργεί ακόμα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

iso27001 

Το πιστοποιητικό ISO 14001 δείχνει στους πελάτες, ότι η εταιρία λειτουργεί προστατεύοντας το περιβάλλον για το κοινό καλό, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα ρύπανσης από τις δραστηριότητές της.