Υποστήριξη Κοινωνικών Φορέων

Υποστήριξη Κοινωνικών Φορέων

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της η εταιρεία προβαίνει σε δράσεις στους παρακάτω άξονες:

  • Υποστήριξη κοινωνικών φορέων
  • Επένδυση στη γνώση
  • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας
  • Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα